Podporujme náš region!

Cokoliv co děláte, může podpořit Váš region...

video
Úterý 23.12.2014 - svátek má Vlasta
mapa ČR

Vyhledávání E-shop ...

Zapomenuté heslo

Revírní bratrská pokladna

ID: 185
Revírní bratrská pokladna
Další fotky: 5
 • Revírní bratrská pokladna
 • Revírní bratrská pokladna
 • Revírní bratrská pokladna
 • Revírní bratrská pokladna
 • Revírní bratrská pokladna
0,- Kč
Objednat
Objednat

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ U REVÍRNÍ BRATRSKÉ POKLADNY, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY!

STAŇTE SE NAŠÍM POJIŠTĚNCEM!!!

POJIŠTĚNÍ U NÁS!!!

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna je jednou z největších zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v ČR.

V současné době registruje více než 416 tisíc pojištěnců, převážně na severní a střední Moravě a ve Slezsku.

Dostupnost služeb a přímý styk s klienty zabezpečuje síť expozitur a jednatelství.

RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

Revírní bratrská pokladna od července 1993 zajišťuje zdravotní péči pro své pojištěnce soustředěné zejména v tradičních hornických oblastech severní Moravy, Slezska a Hodonínska a po sloučení s Moravskou zdravotní pojišťovnou v roce 1996 rovněž v regionu střední Moravy. O kvalitě jejích služeb se můžete nejlépe přesvědčit z vlastní zkušenosti, neboť další stránky bohaté historie Revírní bratrské pokladny právě píše žhavá současnost.

 
Provádění zdravotního pojištění v ČR je podle současně platné právní úpravy svěřeno zdravotním pojišťovnám, které jsou pojaty jako veřejnoprávní instituce. Tomuto pojetí odpovídá složení samosprávných orgánů pojišťoven, tedy jejich správních a dozorčích rad, v nichž jsou zastoupeni pojištěnci, zaměstnavatelé pojištěnců a stát.

Balíčky prevence

Preventivní  programy platné od 1.1.2012

Každý pojištěnec má, podle platných zákonů, nárok na určitý rozsah zdravotní péče, která je hrazena ze zdravotního pojištění a úzce navazuje na jeho aktuální zdravotní stav. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna nabízí navíc svým pojištěncům preventivní programy, které nejsou hrazeny z peněz vybraných na zdravotní pojištění a nejsou přímo závislé na zdravotním stavu pojištěnce.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna připravila pro věkové kategorie dětí do 6 let, dětí a mládeže od 7 do 18 let a pojištěnců nad 19 let soubory aktivit, které jsou sloučeny do balíčků preventivní péče v hodnotě do 1.000 Kč.

Pro každou tuto kategorii jsou vytvořeny skupiny aktivit, ze kterých mohou pojištěnci dle vlastního výběru čerpat, u očkování, stomatologie a léčby zrakových vad laserem a aktivit pro těhotné do výše 1.000 Kč, u ostatních aktivit pro děti a mládež do výše 500 Kč, u všech ostatních do výše 300 Kč, pokud u jednotlivých aktivit není jiné omezení, např. u nákupu vitamínu do výše 100 Kč. Čerpání na aktivity označené jako „Bonusy k preventivním programům“ se nezapočítává do ročního limitu 1.000 Kč.

Pro úhradu veškerých aktivit z balíčků preventivní péče i z bonusového programu jsou stanovena pevná pravidla, se kterými Vám doporučujeme se detailně seznámit, předejdete tím zbytečným problémům při podání žádosti o úhradu příslušných příspěvků. Písemnou žádost Tiskopis k proplácení nadstandardu spolu s originálem dokladu o úhradě, fotokopií bankovního účtu, případně další doklady můžete předložit na kontaktních místech RBP osobně nebo je můžete zaslat poštou.

Doporučujeme všem si řádně prostudovat podmínky k proplácení, které jsou uvedeny v "Informace k úhradě zlepšené péče", které jsou nedílnou součástí této nabídky.

Pro jednotlivé věkové kategorie je následující nabídka aktivit:

 

Program prevence se od dubna zkvalitňuje!

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna rozšiřuje od 1.dubna 2012 program prevence a současně umožňuje pojištěncům čerpat na vybrané aktivity vyšší příspěvky.

Zásadní novinkou bude možnost navýšení limitu u pojištěnců do 18 let na 1.500 Kč převedením části limitu jednoho z rodičů.
Stále platí, že na všechny nové nadstandardy, platné od 1. dubna 2012,  lze žádat příspěvky jen na doklady vystavené po tomto datu.

V Programu prevence byly v podbalíčku očkování zvýšeny příspěvky na očkování proti:

 • pneumokoku vakcínami PREVENAR 13 dětem ve věku od 2 měsíců do 5 let,  PNEUMO 23 dětem ve věku od 2 do 5 leta SYNFLORIX dětem ve věku od 6 týdnů do 2 let, čerpání zvýšeno z 500 na 1.000 Kč,
 • klíšťové encefalitidě (ENCEPUR, FSME-IMMUN),případně přeočkování, čerpání zvýšeno z 500 na 1.000 Kč,
 • hepatitidě typu A, B, AB (AMBIRIX, AVAXIM, ENGERIX B, HAVRIX, TWINRIX),čerpání zvýšeno z 500 na 1.000 Kč,
 • rotaviru vakcínou ROTATEQ, ROTARIX dětem do 4 měsíců, čerpání zvýšeno z 300 na 1.000 Kč,
 • planým neštovicím např. vakcínou VARILRIX dětem od 9 měsíců, čerpání zvýšeno z 300 na 1.000 Kč,
 • spalničkám, zarděnkám, a příušnicím vakcínou PRIORIX, PRIORIX TETRA, čerpání zvýšeno z 300 na 1.000 Kč.

U stomatologie dětí od 7 do 18 let lze 1.000 Kč čerpat na fixní i snímatelné aparátky.

U zdravotních aktivit všech kategorií byl zvýšen limit z 300 na 500 Kč.

U ostatních aktivit byli pro pojištěnce nad 19 let zvýšen limit z 300 na 500 Kč.

Ostatní aktivity dětí do 6 let byly doplněny o příspěvky na:

 • Nákup monitoru dechu.
 • Nákup mléčné výživy (Beba, Nutrilon, Sunar apod.) do 1 roku věku.

Ostatní aktivity u pojištěnců nad 7 let byly doplněny o příspěvky na:

 • Brýlové obruby.
 • Ošetření zubů zubní hygienistkou.

V Bonusovém Programu prevence byla v části určené pro dárce krve doplněna nová kategorie dárců, kteří bezpříspěvkově darovali krev nejméně 120x, s možností čerpat příspěvky až do výše 3.000 Kč.
U dárců krve s nejméně 80 odběry a u dárců kostní dveře byla doplněna možnost čerpání na úhradu:

 • ozdravných pobytů,
 • nákupu permanentky na plavání.  

Kompletní program platný od 01.01.2012
Kompletní program platný od 01.04.2012

Odměna pro registrované od S 21 Energy bude vyplácena 70% do 3 měsíců a 30% až po zahájení pojištovacího období pojištěncem.

* takto jsou označené povinné položky
Pokud máte zájem o odměnu vyplňte níž uvedené položky a budete automaticky registrování v systému S21.
/
Asistent: Petr Štolba

Potřebujete poradit? Zeptejte se přímo dodavatele.

 
 
 

Takto * označené položky jsou povinné.

Váš dotaz bude odeslán dodavateli této nabídky a jeho asistentovi.